Hakkımızda

2023 Eğitim Vizyonu ile birlikte 2018-2019 eğitim öğretim yılına, tasarım, simülasyon, öncü pilotlamalar ve yeniliklerin kısmi uygulamasıyla başlanması planlanmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ülke ölçekli pilotlamalar ve tasarımı biten eylemlerin uygulamaları gerçekleştirilecektir. 2020- 2021 eğitim öğretim yılında ise ana hedefler altında sıralanan eylemlerin tümünün hayata geçirilmesi ve bazı eylemlerin etki analizlerinin yapılması sağlanacaktır. Bugün ülkemizde hemen her alanda ortaya konan başarı hikayelerini, eğitim alanında tüm dünyanın gıptayla izleyeceği bir başarı hikayesiyle taçlandırmanın tam zamanıdır. (2023 Eğitim Vizyonu)

2023 Eğitim Vizyonu ile birlikte Türk Milli Eğitim Sistemi’nde köklü değişiklikler olacağı âşikardır. Bu değişimlere ayak uydurmak gerek öğrenci gerek öğretmen gerekse diğer paydaşlar için kolay olabileceği gibi bazı aksaklıklara da neden olabilir. Belirli bir standarta ulaşmış paydaşların bu standartların dışına çıkması ve bunu kabul ederek kendi içinde revizyona gitmesi gerekmektedir. Eğitim sistemimizin hak ettiği yerini bulacağını umduğumuz 2023 Eğitim Vizyonu ile birlikte ÖNCELİK YAYINLARI olarak biz de kollarımızı sıvadık. Katkı verebileceğimiz her alanda 2023 Eğitim Vizyonu’na yönelik planlamalarımızı yapıp kadromuzu oluşturduk.

Yayın evimiz 2017 yılında Eskişehir merkezli kurulmuş olup bir yıl boyunca nitelikli yazar kadrosunun oluşturulması için çalışmalar yapmıştır. Yazar seçiminde aradığımız öncelikli nitelik, mesleğini sevme ve paylaşıma açık olma olmuştur. Bunun yanında,

– Mesleğinde aktif olarak görev alma,
– Yeterli mesleki deneyime sahip olma,
– Soru yazarlığı yapmış olma,
– Değişimlere açık olma gibi nitelikler önceliklerimiz arasındadır.

2018-2019 eğitim – öğretim yılında ilk olarak Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri branşında 10’lu deneme çalışmalarımız ile ortaokul düzeyinde yayın hayatımıza aktif olarak başlamış olduk. 2023 Eğitim Vizyonuyla eş güdümlü olarak yürüteceğimiz çalışmalarla yayın hayatımıza devam edeceğiz.

Öncelik Yayınları